Martin - Georg Oscitý sa narodil v roku 1952 v Bratislave, odkiaľ v roku 1968 s rodinou emigroval do Švajčiarska. 
V nemeckom Mníchove, kde žije a pracuje aj dnes ako slobodný umelec, študoval na Akadémii výtvarných umení. 
Je nielen maliar, grafik, ilustrátor, reštaurátor, dizajnér ale aj organizátor krajanského života v Nemecku, predtým vo Švajčiarsku. 
Okrem výtvarného umenia sa venuje aj spevu.

Martin - Georg Oscitý sa narodil v roku 1952 v Bratislave, odkiaľ v roku 1968 s rodinou emigroval do Švajčiarska. V nemeckom Mníchove, kde žije a pracuje aj dnes ako slobodný umelec, študoval na Akadémii výtvarných umení. Je nielen maliar, grafik, ilustrátor, reštaurátor, dizajnér ale aj organizátor krajanského života v Nemecku, predtým vo Švajčiarsku. Okrem výtvarného umenia sa venuje aj spevu.

V roku 2000 založil umelecký smer VISIONART. Spája v ňom estetiku krásy, spiritualitu a kvantovú kozmológiu v podaní starých majstrov. Visionart je plné fantazijných prvkov. Témy, ktoré zobrazuje, sú umením aj posolstvom, víziou i výzvou. Ako hovorí: „ Ľudia sa musia zamyslieť nad hodnotami, ktoré sú trvalé. Umenie má mať nielen estetickú, zábavnú, poučnú a kultúrnu zložku, ale má vplývať na ľudskú dušu a tak sprostredkovávať životnú múdrosť. Vákum nevedomosti, ktoré sa vo svete zväčšuje, treba ekvilibrovať tvorbou hodnôt života.“ Umenie mu to umožňuje!