12.05.2013 Zmena otváracích hodín

CT GALLERY je otvorená denne od 13.00 -18.00, okrem pondelka. Pondelok je voľný deň.