19.11.2012 Ospravedlnenie

Žiaľ,  nie našou vinou sa avizovaná výstavu dizajnu nekoná. Pracujeme na novej koncepcii výstavy, spolu so študiom KONTAKT a  DANA KLEINERT