POP -UP

04.08.2012 Žiaľ z technických príčin sa nám nepodarilo zrealizovať avizovaný POP - UP Fashion Store