Úmrtie

 13.12.2011  So smútkom vam oznamujeme, že Peter Kleinert po ťažkej chorobe, dňa 11.12.2011 zomrel. Bude  chýbať nám a všetkým, ktorí obdivovali jeho diela. Žiaľ už nezrealizujeme výstavu z jeho najnovšej tvorby. Kto ste ho poznali, uctite si spolu s nami jeho pamiatku.